Vauvauinti 3-12kk

Vauvauinti on perheen yhteinen harrastus ja vuorovaikutuksellinen leikkihetki. Toiminta ja eteneminen vedessä perustuvat yksilölliseen ja lapsilähtöiseen lähestymistapaan. Kaikessa huomioidaan lapsen kehitysvaihe ja toimitaan hänen ehdoillaan.

Vauvauinnissa totutellaan ja tutustutaan vesielementtiin koulutettujen ohjaajien johdolla. Vauvauinnin sisältöihin kuuluvat muun muassa erilaisten uintiasentojen harjoittelu, tasapaino- ja kastautumisharjoitukset sekä välillä sukelluksetkin.

Helsingin Uimareiden vauvauinnissa lauluilla ja leikeillä on tärkeä osa. Altaassa hyödynnetään myös paljon erilaisia välineitä ja virikkeitä, joiden avulla aktivoidaan ja herätellään sekä vauvan että vanhempien mielenkiintoa.