Visio ja arvot

Helsingin Uimareiden visiona on olla merkittävä uintiurheiluseura pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on, että kaikki uintia ja taitouintia harrastavat saavat laadukasta ohjausta ja valmennusta sekä pystyvät harjoittelemaan oman tasoisessaan ryhmässä.

Helsingin Uimarit on kannustava ja aktiivisesti toimiva seura, joka tarjoaa mahdollisuuden olla mukana uintiurheilussa eri tavoin kuten kuntoa kohentaen, uimaan oppien ja uimataitoa kehittäen. Seura luo puitteet myös niille urheilijoille, jotka haluavat tavoitella ikäluokkansa kansallista tai kansainvälistä huipputasoa. Kaikessa toiminnassa lähtökohtana on tavoitteellinen ja monimuotoinen harjoittelu, jossa otetaan huomioon uimareiden yksilölliset erot.  

Helsingin Uimarit valittiin Urheilugaalassa vuoden 2018 Urheiluseuraksi.

Arvot:

Tasapuolisuus. Helsingin Uimareiden lähtökohtana on se, että jokainen uimari kokee olevansa tärkeä ja nauttii liikkumisesta seurassa. Kaikkia kohdellaan tasapuolisesti ja jokaisella on mahdollisuus saada onnistumisen elämyksiä osallistumisen ja kehittymisen kautta.

Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys. Seura tukee lasten ja nuorten fyysisten, henkisten ja sosiaalisten taitojen kasvua. Harjoittelu on monipuolista ja haastavaa jokaisen uimarin kehitystasoon nähden. Samalla opitaan ryhmässä toimimisen periaatteita. Valmentajat kuuntelevat uimareita ja pyrkivät vastaamaan heidän tarpeisiinsa.

Turvallisuus. Seura tarjoaa turvallisen ympäristön harjoittelulle. Vanhemmat voivat luottaa siihen, että lapsilla on osaava ja luotettava ohjaaja. Harjoituksissa kaikki saavat harjoitella rauhassa ilman kiusaamista. Samalla seura tukee kotien ja koulujen kasvatuksellista työtä, jotta lapsista ja nuorista kasvaa vastuuntuntoisia yhteiskunnan jäseniä. Seuran tavoitteena on edistää nuoren kasvua tasapainoiseksi aikuiseksi.

Päivitetty 2023.
  • Helsingin Uimareiden toimintasuunnitelma vuodelle 2023.