Perinneasiat

Helsingin Uimareiden perinnejaos edesauttaa ylläpitämään seuran perinteitä ja henkeä. Jaos pyrkii keräämään Helsingin Uimareiden perinneaineistoa ja tietoa, joka tallennetaan Suomen Urheiluarkistoon.

Seuran hallitus nimeää perinneasioita varten vuosittain vastuuhenkilön. 

Entisten Uimarien Kerho

Seurassa toimii Entisten Uimarien Kerho, EUK, joka kokoaa säännöllisesti yhteen seuran varttuneempia edustajia. EUK on tärkeässä rollissa seuran perinteiden vaalimisessa.

EUK:n jäseniä tiedotetaan seuran tärkeistä tapahtumista ja heitä kutsutaan yhteisiin tilaisuuksiin. Osa EUK:n jäsenistä osallistuu aktiivisesti masters-toimintaan. EUK:n yhteyshenkilönä toimii Paavo Voltti (paavo.voltti(a)gmail.com).

Helsingin Uimareiden jäseniä Humulassa.