Alle 20-vuotiaiden sisäharjoittelu käyntiin rajatusti 1.2. alkaen

27.1.2021

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kokoontui jälleen tänään 27.1. ja Helsingin, Espoon sekä Vantaan kaupungit linjasivat, että niiden hallinnoimissa tiloissa voidaan toteuttaa 1.2.2021 alkaen alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa rajatusti ja erityisiä turvallisuusohjeita noudattaen. Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa ohjattua toimintaa. 

Helsingin Uimarit tiedottaa jäseniään toiminnan käynnistymisestä heti, kun ohjeet tarkentuvat.