Kutsu Helsingin Uimarit ry:n kevät- ja syyskokoukseen

25.11.2020

Kutsu Helsingin Uimarit ry:n kevätkokoukseen

Aika: tiistaina 8.12.2020 klo 19
Paikka: Paraistentie 13, kerrostalon sisäpiha. Vallitsevan tilanteen takia kokous pidetään ulkona.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen vaatimat asiat. Kokoukseen voi osallistua sähköisesti tai fyysisesti, mutta pandemiatilanteen takia suosittelemme osallistumista sähköisesti (etänä). Ilmoittaudu kokoukseen 7.12.2020 mennessä osoitteeseen laurakurki@luukku.com, niin saat osallistumislinkin sähköpostiin ennen kokousta.

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. Kokouksen päättäminen


Kutsu Helsingin Uimarit ry:n syyskokoukseen

Aika: tiistaina 8.12.2020 klo 19.30
Paikka: Paraistentie 13, kerrostalon sisäpiha. Vallitsevan tilanteen takia kokous pidetään ulkona.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen vaatimat asiat ja sääntömuutos. Kokoukseen voi osallistua sähköisesti tai fyysisesti, mutta pandemiatilanteen takia suosittelemme osallistumista sähköisesti (etänä). Ilmoittaudu kokoukseen 7.12.2020 mennessä osoitteeseen laurakurki@luukku.com. Saat osallistumislinkin sähköpostiin ennen kokousta.

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
8. Helsingin Uimarit ry:n sääntömuutos Helsingin Uimarit ry:n hallitus ehdottaa sääntömuutosta. Muutosehdotukset:

  • Hallituksen jäsenten kauden kestoksi kaksi vuotta (nykyisin yksi), erovuorossa aina puolet hallituksesta.
  • Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
  • Lisäksi esitetään pientä muokkausta tekstin sujuvuuteen sekä yhdistyksen toimintaa kuvaavaan tekstiin kappaleessa 2. Tarkoitus.

Ehdotus uusiksi säännöiksi on liitteenä. Nykyiset säännöt löytyvät Helsingin Uimareiden nettisivuilta https://www.helsinginuimarit.fi/seura/visio/.
Helsingin uimarit ry:n sääntöjen mukaan päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.  
9. Kokouksen päättäminen