Helsingin Uimareiden sääntömääräinen kevätkokous

15.3.2014

Helsingin Uimareiden sääntömääräinen kevätkokous pidetään Pirkkolan uimahallilla perjantaina 28.3.2014 klo 18. Kevätkokousta edeltää johtokunnan kokous, joka alkaa samassa paikassa klo 17.00.

HELSINGIN UIMARIT                                                                 ESITYSLISTA
Sääntömääräinen kevätkokous 2014                                          10.3.2014
 

Aika: 28.3.2014 klo 18:00

Paikka: Pirkkolan uimahallin neuvotteluhuone 1, Helsinki


1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosikertomus

6. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös

7. Luetaan tilintarkastajien lausunto

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

10. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten vireille panemat muut asiat

11. Kokouksen päättäminen