Kyselylomakkeet kevät 2019

Pääset tekemään kulunutta kautta ja ensi syksyä koskevan kyselyn valitsemalla lomakkeen sivun vasemmasta laidasta uimarin harjoitusryhmän mukaan. Vastaukset tulevat vain seuran valmentajien luettavaksi ja niiden pohjalta kehitetään toimintaa sekä tehdään ensi syksyn ryhmäjakoja. Vastausaikaa lomakkeella on 12.5.-2.6.2019.