Leiristipendit

Onko perheenne taloudellinen tilanne tiukka? Mietittekö voiko lapsi tai nuori osallistua Helsingin Uimareiden leirille? Me haluamme tarjota mahdollisuuden helpottaa leirille osallistumista leiristipendeillä!

Helsingin Uimarit voi myöntää harraste-, kilpa- tai taitouimarille rahallista tukea leirimaksuihin leiristipendin muodossa. Tuettava summa on tyypillisesti 30-200€ riippuen leirimaksun suuruudesta, perheen hakemuksen perusteluista sekä montako perhettä vuosittain hakee leiristipendejä. Leiristipendit on mahdollistanut vuosiksi 2018-2020 Minela-säätiö. Suurkiitos heille tuesta!

Leiristipendiä tulee hakea vähintään kaksi viikkoa ennen kyseistä leiriä vapaamuotoisella hakemuksella, jossa kannattaa mainita ainakin seuraavat seikat:

  • Uimarin nimi ja harjoitusryhmä/joukkue
  • Nuoren motivaatio osallistua leirille ja harjoitella
  • Vapaamuotoinen lyhyt kuvaus perheen taloudellisesta tilanteesta

Hakemus tulee lähettää sähköpostitse osoitteisiin riikka.nordstrom(a)helsinginuimarit.fi ja laurakurki(a)luukku.com

Hakemukset käsitellään mahdollisimman nopeasti nimettömästi stipendityöryhmän toimesta ja päätöksestä ilmoitetaan sähköpostitse.