Sinetin arvoista työtä - hyvät arviot tyytyväisyyskyselyssä

23.5.2016


Sinettiseurat auditoidaan tietyin väliajoin. Tähän liittyen HU:ssa toteutettiin tyytyväisyyskysely, josta saimme hyvät arviot. HU on Sinettiseura myös jatkossa.

Lajiliitto tarkastaa eli auditoi omat Sinettiseuransa ensin kerran kahdessa vuodessa ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Koska HU sai oman Sinettinsä vuonna 2014, oli nyt edessä ensimmäinen auditointi.

Tämän vuoksi tehtiin tyytyväisyyskysely valmennusryhmien lapsille ja nuorille sekä seuran toimihenkilöille. Luonnollisesti seuramme haluaa myös kehittää toimintaansa. Kysely toteutettiin yhteistyössä Valo ry:n kanssa.

Tulosten pohjalta pääsimme tekemään johtopäätöksiä seuramme tämänhetkisestä tilasta. Saimme tyytyväisyyskyselyistä hyvät arviot. Seuraavassa pieni kooste tuloksista:

Lapset alle 13v.

 • 89,2% oli täysin sitä mieltä, että harjoitukset ovat kivoja
 • 91,9% oli täysin sitä mieltä, että valmentaja on kiva
 • 64,9%  oli täysin samaa mieltä, että kilpailut ovat kivoja
 • 70,3%  oli täysin samaa mieltä, että ryhmän henki on hyvä
 • Harjoituksia oli 83,8 %:n mielestä sopivasti ja 75,7 %:n mielestä myös kilpailuja oli sopivasti.

”Saa olla kavereiden kanssa, uida ja oppia uutta ja parantaa uinti tyyliä”

”Siitä tulee hyvä kunto ja se on kivaa koska harrastuksissa saa uusia ystäviä ja koko ajan oppia jotain uutta mitä ei ole ennen tiennyt.”

Nuoret 12-16v.

 • 76,2% :n mielestä harjoituksia oli sopiva määrä
 • 60%:n mielestä myös kilpailuja oli sopiva määrä (olivat täysin samaa mieltä)
 • Uimarin perheelle on tärkeää, että hän menestyy kilpailuissa -kysymys jakoi mielipiteitä puolesta ja vastaan.
 • 81% uimareista viihtyi treeneissä hyvin (täysin samaa mieltä)
 • Samoin täysin samaa mieltä oli 85,7% uimareista, kun kysyttiin kuinka hyvin hän viihtyi omassa ryhmässään.
 • Valmentajat olivat kannustavia – kysymykseen vastasi täysin samaa mieltä 61,9%
 • Uimarit uskalsivat kertoa valmentajille ajatuksiaan ja tunteitaan hyvin, täysin samaa mieltä 61,9% vastaajista
 • Parasta urheiluharrastuksessa tuntuivat olevan kaverit
 • Joissakin sanallisissa vastauksissa tuli esiin pitkien koulupäivien ja urheiluharrastuksen yhteensovittamisen vaikeus. 

”Hyvät ystävät jotka tulee urheiluharrastuksen kautta, iloinen ilmapiiri, hyvät ja mukavat valmentajat”

”Se on hauskaa, sillä näkee paljon kavereita, on kiva harrastaa urheilua se kasvattaa kuntoa, haluan olla hyvä uimari”

Toimihenkilöt

Toimihenkilöt arvioivat toimintaa asteikolla 1-5, jossa 1=täysin eri mieltä ja 5=täysin samaa mieltä.

 • Toimihenkilöiden mielestä seurahenki (4,44), toiminta seurassa (4,48) ja osaaminen seurassa (4,31) olivat erinomaisella tasolla.
 • Viestintä sai heikoimman arvosanan (3,71), joka sekin on hyvä tulos.

HU on Sinettiseura myös jatkossa

Kyselyn tulosten perusteella sekä keskustelemalla seuran eri toimihenkilöiden kanssa Uimaliiton ja ESLUn edustajat arvioivat seuramme sinetin jatkoa.

Saimme auditoijilta erinomaista palautetta: "Teette hyvää, ehdottomasti Sinetin arvoista työtä – onnittelut siitä!"

Näin seuraamme koristaa Nuoren Suomen Sinetti seuraavat kolme vuotta kertoen, että teemme laadukasta seuratyötä.

Suuri kiitos tästä kuuluu kaikille seuramme valmentajille ja ohjaajille sekä kaikille seuran toimihenkilöille kuten aktiivisille vanhemmille ja vapaaehtoistyöntekijöille.